KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Kierunki działalności KTN ZG PTTK w kadencji 2001-2005

Przedstawione kierunki działalności Komisji Turystyki Narciarskiej są pochodną uchwał Krajowej Narady Aktywu Narciarskiego PTTK, odbytej w dniu 15 grudnia 2001 roku w Zakopanem i Plenum KTN ZG PTTK, odbytego w Bielsku-Białej w dniu 8 czerwca 2002 roku.

 1. Ochrona lub przywrócenie pozycji kadry narciarskiej PTTK (Przodownik, Instruktor Turystyki Narciarskiej) w kompleksie aktów prawnych regulujących zagadnienia turystyki i kultury fizycznej w Polsce.
 2. Ochrona narciarskich szlaków turystycznych, w tym poszukiwanie stabilnych środków finansowania ich utrzymania i konserwacji.
 3. Opracowanie i opublikowanie własnego programu szkolenia narciarskiej kadry społecznej PTTK (niezależnie od istniejących programów np. PZN) i stosowanie go do szkolenia i doskonalenia umiejętności Przodowników i Instruktorów Turystyki Narciarskiej.
 4. Organizacja imprez centralnych turystyki narciarskiej: Rajdu Karkonoskiego, Rajdu Tatrzańskiego i współudział w organizacji Rajdu "Wędrówki Północy" oraz utrzymywanie bezpośredniego kontaktu i konsolidowanie środowiska poprzez organizowanie corocznych zlotów turystów-narciarzy.
 5. Prowadzenie centralnego szkolenia kandydatów na Przodowników Turystyki Narciarskiej i ich unifikację w oparciu o bazę PTTK.
 6. Utrzymywanie więzów współpracy zagranicznej w dziedzinie turystyki narciarskiej m.in. poprzez udział i organizację imprez międzynarodowych: Międzynarodowe Seminarium Turystyki Narciarskiej oraz Międzynarodowy Zlot Zimowy Turystów. W kadencji 2001-2005 KTN ZG PTTK będzie organizatorem XIV MSTN (2003) oraz III MZZT (2004).
 7. Intensyfikacja działań mających na celu popularyzację odznak turystyki narciarskiej:
  • wydanie uzupełnień i poprawek do regulaminu odznak narciarskich PTTK,
  • aktywizację Przodowników i Instruktorów TN w tej dziedzinie,
  • aktywizację i ujednolicenie działalności TRW odznak narciarskich PTTK,
  • ujednolicenie i usprawnienie sprawozdawczości w dziedzinie zdobywania i przyznawania odznak narciarskich PTTK.
 8. Utrzymywanie i intensyfikowanie współpracy z Parkami Narodowymi w dziedzinie popularyzacji ochrony przyrody oraz uprawiania turystyki narciarskiej na terenie Parków
 9. Usprawnienie przepływu informacji o działalności Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, m.in. poprzez zamieszczanie informacji i sprawozdań z imprez narciarstwa turystycznego w organach PTTK ("Gościniec", "Na szlaku") oraz w magazynach górskich i turystycznych; ogłaszanie tych wiadomości na własnej stronie internetowej oraz popularyzacja jej przez sieć "linków".

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK            

^^^ do góry ««« Dokumenty

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul