KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Honorowy przodownik turystyki narciarskiej PTTK

REGULAMIN
HONOROWEGO PRZODOWNIKA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

§ 1.
Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK jest formą wyróżnienia nadawanego przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 2.
Tytuł Honorowego Przodownika nadaje się osobie, która:
  • aktywnie pełniła funkcję przodownika przez co najmniej 20 lat,
  • ukończyła 55 lat życia.
W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTN może odstąpić od wyżej wymienionych warunków.

§ 3.
Przyznanie tytułu Honorowego Przodownika dokonuje Plenum Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK większością głosów. Tytuł może być nadawany na wniosek organizacji macierzystej PTTK lub z własnej inicjatywy KTN ZG PTTK.

§ 4.
O przyznaniu tytułu Honorowego Przodownika, KTN ZG PTTK zawiadamia organizacje wnioskującą oraz ogłasza wyróżnienie w materiałach informacyjnych ZG PTTK.

§ 5.
Odznakę wraz z legitymacją mają prawo wręczać wyłącznie członkowie KTN ZG PTTK. Wręczenia należy dokonać w sposób uroczysty.

§ 6.
Honorowi Przodownicy Turystyki Narciarskiej PTTK mają prawo:
  • pierwszeństwa udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez KTN ZG PTTK,
  • noszenia odznaki Honorowego Przodownika.
§ 7.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

§ 8.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez KTN ZG PTTK w dniu 8 czerwca 2002 r., zatwierdzony przez Zarząd Główny Uchwałą nr 78/XV/02 z dnia 12.10.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK            

^^^ do góry ««« Regulaminy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul