KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Regulamin Jubileuszowej Odznaki Komisji Turystyki Narciarskiej

  1. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z okazji jubileuszu 60-lecia powołania Komisji i 80-lecia ustanowienia Górskiej Odznaki Narciarskiej ustanawia Jubileuszową Odznakę KTN.
  2. Jubileuszową Odznakę KTN można zdobywać w sezonach 2011/2012 i 2012/2013 poprzez wypełnienie normy na odznakę popularną GON lub NON bądź udział w wielodniowej imprezie narciarskiej ujętej w kalendarzu imprez KTN ZG PTTK na dany rok.
  3. Do weryfikacji i przyznawania odznaki upoważnia się Terenowe Referaty Weryfikacyjne i Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich oraz komandorów narciarskich imprez wielodniowych z kalendarza imprez KTN ZG PTTK.
  4. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję odznaki prowadził będzie Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 6a/6b.
  5. Regulamin Jubileuszowej Odznaki KTN został uchwalony przez KTN ZG PTTK 19 listopada 2011 r. (uchwała nr 11/XVII/2011).

60 lat KTN ZG PTTK i 80 lat GON

^^^ do góry ««« Regulaminy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul