KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK

Zmarł Andrzej Stróżecki

Andrzej Stróżecki
 

12 maja 2016 r. zmarł wieloletni członek i przewodniczący KTN ZG PTTK Andrzej Stróżecki.
Pochowany został 14 maja w Zawierciu na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.
Cześć Jego pamięci!
 


 
Andrzej Stróżecki urodził się 23 marca 1937 r. w Zawierciu. Z wykształcenia mgr inż. budownictwa wodnego. W ciągu 45 lat pracy zawodowej początkowo w wykonawstwie budowlanym, następnie jako kierownik laboratorium w wojsku, inspektor nadzoru, urzędnik w UW i najdłużej jako nauczyciel.

W PTTK od 1957 r., kolejno w oddziałach: Międzyuczelnianym w Krakowie, przy Zakładach Chemicznych "Oświęcim" w Oświęcimiu, "Bieszczady" w Lesku i najdłużej (od 1963 r.) w Zawierciu, gdzie w 1967 r. wszedł w skład zarządu oddziału, a w 1996 r został prezesem. Założyciel i prezes Klubu Turystycznego "Ostańce" w Zawierciu. W Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach członek komisji: turystyki pieszej, imprez na orientację i ochrony przyrody oraz pełnomocnik prezesa ZW ds. zagospodarowania Jury. W latach 1997-2009 członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Propagator narciarstwa śladowego, organizator Rajdu Narciarskiego po Jurze, kierownik tras na "Wędrówkach Północy" i przez kilka lat na Sudeckim Rajdzie Narciarskim, a w 1980 r. kierownik trasy na Tatrzańskim Rajdzie Narciarskim. Od 1993 r członek prezydium, zastępca przewodniczącego i przewodniczący (2005-2009) Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Instruktor turystyki narciarskiej PTTK, honorowy przodownik turystyki pieszej, narciarskiej i górskiej oraz imprez na orientację (z numerem 1), honorowy instruktor ochrony przyrody, zasłużony instruktor krajoznawstwa, instruktor przewodnictwa, znakarz, instruktor narciarstwa zjazdowego PZN oraz przewodnik terenowy i beskidzki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką "Zasłużony Przewodnik PTTK"; ponadto odznaczeniami za pracę w LOP, PTSM i ZHP.

Godność Członka Honorowego PTTK nadał mu 14 września 2009 r. XVII Zjazd Krajowy PTTK w Warszawie.

Requiescat in pace!

 

piątek, 13 maj 2016 09:14

ZMARŁ ANDRZEJ STRÓŻECKI

Wczoraj wieczorem w wieku 79 lat zmarł Andrzej Stróżecki, wieloletni prezes zawierciańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i działacz społeczny. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa.

Andrzej Stóżecki był radnym Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 i wieloletnim członkiem TMZZ oraz prezesem PTTK w Zawierciu. Od 1971 r. prezes Klubu Turystycznego „Ostańce” przy Oddziale PTTK w Zawierciu. Był również członkiem wojewódzkich komisji turystyki narciarskiej i pieszej, ochrony przyrody, biegów na orientację oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i przewodniczącym Zespołu ds. Zagospodarowania Jury przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach. Przez 5 czteroletnich kadencji zasiadał w Prezydium Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK (będąc też jej przewodniczącym) i w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Założył także koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Zawierciu oraz przez 12 lat był Prezesem Oddziału Miejskiej Ligi Ochrony Przyrody w Zawierciu.

Andrzej Stróżecki otrzymał wiele odznaczeń, najcenniejsze z nich to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł Członka Honorowego PTTK, którym został wyróżniony jako jedyny zawiercianin w historii PTTK. Posiadał tytuły honorowego przodownika w czterech dyscyplinach turystyki: górskiej, narciarskiej i pieszej oraz biegów na orientację.

Podczas uroczystości otwarcia źródeł Warty w Kromołowie 1 maja Andrzej Stróżecki otrzymał od Prezydenta Zawiercia Witodla Grima tytuł "Zasłużony dla miasta Zawiercie".

Pogrzeb Andrzeja Stróżeckiego odbędzie się w sobotę 14 maja. Msza św. w jego intencji rozpocznie się o 15:00, ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na głównym cmentarzu Zawiercia (przy ul. Cmentarnej).

ITV Zawiercie

 

Zmarł Andrzej Stróżecki, prezes PTTK w Zawierciu

Paulina Musialska 13 maja 2016 14:16

W czwartek zmarł Andrzej Stróżecki, który przez wiele lat był prezesem PTTK oddział w Zawierciu. Był również twórcą rajdu "Przebiśniegom na spotkanie".

Andrzej Stróżecki zmarł w czwartek, 12 maja. Msza św. pogrzebowa za duszę zmarłego Andrzeja Stróżeckiego będzie sprawowana w sobotę, 14 maja o godzinie 15:00 w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Zawierciu. Następnie zostanie odprowadzony na cmentarz parafialny w Zawierciu.

Andrzej Stróżecki był prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddziału w Zawierciu. Był również członkiem wojewódzkich komisji turystyki narciarskiej i pieszej, ochrony przyrody, biegów na orientację oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK i przewodniczącym Zespołu ds. Zagospodarowania Jury przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach. W latach 2006-2010 był radnym miasta Zawiercie.

Był również twórcą jednego z najbardziej znanych rajdów pieszych w regionie, czyli "Przebiśniegom na spotkanie".

- Zaczęło się od klubowej wycieczki, kiedy przemierzając jurajskie tereny trafiliśmy na przebiśniegi. Tak się złożyło, że przez kolejne lata wiosną wyruszaliśmy na wyprawę w poszukiwaniu przebiśniegów, a ilość osób z roku na rok rosła. W końcu postanowiliśmy zorganizować rajd pn. „Przebiśniegom na spotkanie”. Od tego czasu minęły 43 lata – wspominał w kwietniu Andrzej Stróżecki.

Andrzej Stróżecki posiadał wiele dyplomów i odznaczeń. Najcenniejsze z nich to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł Członka Honorowego PTTK, którym został wyróżniony jako jedyny zawiercianin w historii PTTK. Posiadał tytuły honorowego przodownika w czterech dyscyplinach turystyki: górskiej, narciarskiej i pieszej oraz biegów na orientację.

1 maja 2016 roku otrzymał tytuł "Zasłużony dla miasta Zawiercie".

Dziennik Zachodni

 

Andrzej Stróżecki
 
Andrzej Stróżecki na czele grupy – XXXII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski, luty 2013 r.